Grensverleggend in projecten

Home > Nieuws > Plan Hubertushof zorgt voor 41 nieuwe woningen in Gilze Zuid-West

Plan Hubertushof zorgt voor 41 nieuwe woningen in Gilze Zuid-West

Plan Hubertushof zorgt voor 41 nieuwe woningen in Gilze Zuid-West

Woensdag 25 januari 2023 is met wethouder Machielsen een anterieure overeenkomst getekend voor het realiseren van 41 woningen aan de Oranjestraat 113 in Gilze (plan Hubertushof). Daarmee komt de bouw van 41 nieuwe woningen aan de Oranjestraat 113 in Gilze dichterbij. De woningen komen onder andere op de plek waar nu nog groeituin Floralia ligt. De groeituin verhuist naar siertuin d’n Overkaent in Gilze.

 

De gemeente wees eerder het zuidwesten van Gilze aan als gebied voor woningbouw. Plan Hubertushof maakt daar onderdeel vanuit. In dit gebied wordt al gebouwd aan de nieuwe wijk Gilze Laarspad. Er komen later dit jaar ook nog plannen voor zorgwoningen en begeleid wonen voor het gebied Laarspad en Versterstraat. We gaan hierover nog in gesprek met bewoners via een omgevingsdialoog, voordat we de definitieve plannen uitwerken in een ontwerp-bestemmingsplan.

 

In plan Hubertushof aan de Oranjestraat komen 16 twee-onder-één-kappers, 8 patiowoningen en 7 starterswoningen. Ook telt het plan 10 bouwkavels voor vrijstaande woningen. Een belangrijk punt is dat de nieuwe woonbuurt goed aansluit op de naaste omgeving. Daar hebben we omwonenden over gesproken. Met een houtwal laten we de woonbuurt aansluiten op het agrarisch gebied. Het plan bevat veel openbaar groen. Waardevolle bomen willen we zoveel mogelijk behouden. Ook is op verzoek van de gemeenteraad een ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk Laarspad opgenomen in het plan.

 

De woningen komen op een later moment in de verkoop. Houd hiervoor de informatie op de website van Vexpro of het bouwbord aan de Oranjestraat in Gilze in de gaten. We hopen in 2024 te starten met de bouw van woningen.

 

30 januari 2023

<< Terug naar overzicht